Zante
MAGIC TOURS

Najlepsze wycieczki fakultatywne na Zakynthos

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze opisy zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej i mają charakter informacyjny i przykładowy. Zasady uczestnictwa w wycieczce oraz prawa i obowiązki uczestników oraz organizatora znajdują się w Regulaminie, dostępnym tutaj. W szczególności przebieg i program wycieczki są zależne od warunków pogodowych i warunków na morzu. Podjęcie decyzji o uczestnictwie w wyciecze uzależnione jest od zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. Nasze wycieczki trwają krócej niż 24 godziny i nie obejmują zakwaterowania i są wyłączone ze stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2302 z 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Uprzejmie informujemy, że rejsy po morzu organizowane są przez lokalnych przewoźników, w tym zakresie rejs odbywa się na podstawie odrębnej umowy zawartej przez uczestnika z przewoźnikiem. W przypadku, gdy rejs nie dojdzie do skutku (w tym ze względu na warunki pogodowe), a Uczestnik opłacił wcześniej kwotę ceny biletu na statek, uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu tej kwoty.

Administrator danych Klientów:
Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych w Zante Magic Tours Maciej Paweł
Nuckowski, Ipiresies Touristikoy Grafeiou Laganas Zakynthos, 29100 Grecja, AFM (NIP)
EL141585853 DOY Zakynthos, Nr licencji touroperatora Izby Turystyki w Grecji 08-28-E-60-00-11445-0-1, mający miejsce zwykłego pobytu w Grecji (zwanego dalej Magic Tours),
adres poczty elektronicznej: zante@magictours.pl, korfu@magictours.pl,ateny@magictours.pl,
tel. +48 607 501 965, +30 697 568 1621 oraz KSI Adres : Gałeczki 36, 41-500 Chorzów, Polska NIP: 6272698590 reprezentowana przez Macieja Szczepańskiego . Firmy są odpowiedzialne za przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych w imieniu osób i organizacji. Zante Magic Tours oraz KSI Media Sp. z o.o. będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza informacja o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez SMSAPI.

Podstawa prawna przetwarzania:

Cel przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane w celach:

Przykłady przetwarzania danych:

Przykłady przetwarzania danych:
Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty m.in. Albania).Oprócz danych wymienionych powyżej podczas wyjazdów na tereny Albanii będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystają Klienci na potrzeby stron internetowych oferowanych przez Zante Magic Tours oraz KSI Media Sp. z o.o., takie jak adres IP i identyfikator MAC. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego, adresu zamieszkania, numeru dokumentu tożsamości lub paszportu, przez Organizatora dla celów i w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, w tym realizacji Wycieczki, jak i w innych celach określonych w Regulaminie, w tym przeprowadzenia procedury rezerwacyjnej.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?
Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług
i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom,
muzeom, hotelom, właścicielom obiektów zabytków, dostawcom usług rejsowych
w tym na prośbę Urzędów Morskich, dostawcom usług, lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Zante Magic Tours na podstawie zawartych umów w celu niezbędnym do realizacji Programów Wycieczek. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / biletu w tym Prowadzącemu Wycieczkę. 

Dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
W celu realizacji umowy zawartej z Zante Magic Tours dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG – sytuacja dotyczy wycieczek do Albanii. Zante Magic Tours potwierdza, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami. 

Jak długo będą przetwarzane dane Klientów Zante Magic Tours?
Dane będą przechowywane/przetwarzane:

Prawa Klientów w stosunku do swoich danych osobowych
Prawa, które przysługują każdej osobie to:

Skąd posiadamy dane osobowe Klientów: 
Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Klienta w trakcie rezerwacji usługi. 

W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub serwisu społecznościowego, drogą mailową lub przez formularz rezerwacyjny. 

W jaki sposób wykorzystujemy ciasteczka (cookies)? 
Zante Magic Tours wykorzystuje ciasteczka i podobne technologie na swoich stronach. Ciasteczka pomagają w określeniu, które z naszych stron internetowych są najbardziej popularne, jak często i przez jaki czas są odwiedzane. Te dane są wykorzystywane do rozwoju i analizy naszych usług oraz tworzenia celowanych kampanii marketingowych.

Kontakt: 
W razie potrzeby kontaktu w sprawie swoich danych osobowych prosimy o wiadomość mailową na adres daneosobowe@magictours.pl

Udostępnij wycieczkę

Facebook
WhatsApp
Email

Zamknij