Zante
MAGIC TOURS

Najlepsze wycieczki fakultatywne na Zakynthos

Rejs na żółwie na Zakynthos

To ta­kie ek­scy­tujące wrócić po pa­ru la­tach do miej­sca, które ko­jarzy Ci się z dzieciństwem, bez­troską, wa­kac­ja­mi, wol­nością… Stanąć oko w oko z za­kopa­nymi w pias­ku prob­le­mami z dzieciństwa, skon­fron­to­wać je z ty­mi te­raźniej­szy­mi. Zat­ra­cić się we wspom­nieniach, roz­myślać o wszys­tkim i o niczym. A cały czas mieć obraz Zante najlepsze wakacje fantastyczna ekipa fantastyczna para Nucki pozdrowienia z krakowa od grzybków

Udostępnij wycieczkę

Facebook
WhatsApp
Email

Zamknij